Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Wybory w lubuskiej prasie sygnowanej przez PZPR. Analiza przypadku „Gazety Lubuskiej” - Wybory 4 czerwca 1989 roku w „Gazecie Lubuskiej”

Spis treści
Wybory w lubuskiej prasie sygnowanej przez PZPR. Analiza przypadku „Gazety Lubuskiej”
Wstęp
Wybory 4 czerwca 1989 roku w „Gazecie Lubuskiej”
Faza Pierwsza
Faza Druga
Faza trzecia
Faza czwarta
Podsumowanie
Wszystkie strony

Wybory 4 czerwca 1989 roku w „Gazecie Lubuskiej”

„Gazeta Lubuska” była bez wątpienia najważniejszym regionalnym medium prasowym, kierowanym przez struktury PZPR, obejmującym swym zasięgiem Ziemię Lubuską (dawne woj. gorzowskie i zielonogórskie). Poddaliśmy w tym przypadku analizie numery od 81 do 156 (od 06.04.1989 do 05.07.1989 r.) tworząc bazę 500 materiałów prasowych. Mają one – jak już wspomnieliśmy – bardzo różnorodny charakter i pod względem formalnym dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

- materiały Polskiej Agencji Prasowej, wykorzystywane przez redakcję. Dotyczą one przede wszystkim informacji i materiałów (przemówienia, wywiady z osobami z najwyższych szczebli władzy itd.) o znaczeniu ogólnopolskim;

- materiały własne Gazety Lubuskiej, w tym sprawozdania i informacje z wydarzeń, jakie miały miejsce na poziomie regionalnym, ale także publicystyka, szczególnie wywiady, komentarze i felietony.

 

Materiały te zostały wyróżnione przez nas z uwagi na fakt, iż dotyczyły one wyborów („wybory” jako słowo kluczowe), lub były publikowane w wyraźnym z nimi związku. Oczywiście w omawianym okresie, niemalże każdy temat mógł być interpretowany politycznie i nie zawsze łatwo było dokonać oceny, czy dany artykuł, informacja, wywiad powinien trafić do naszej bazy danych. Dotyczy to zarówno np. zdarzających się strajków i protestów, jak dyskusji wokół spraw zakazu aborcji. Nie ulega jednak wątpliwości, że nasz wybór 500 artykułów do analizy stanowi zdecydowaną większość rozpoznanych pod kątem wyborów parlamentarnych prasowych materiałów opublikowanych w Gazecie Lubuskiej i bez wątpienia oddaje rywalizację polityczną tamtego okresu – tak jak ją opisywała partyjna prasa – choć z pewnością możliwe byłoby jej zawężenie lub rozszerzenie o kolejne publikacje.

Można jednocześnie wydzielić cztery periody, różniące się częściowo natężeniem występowania tematyki wyborczej (chodzi tu szczególnie o fazę III), jak przede wszystkim charakterem publikowanych tekstów. Poniżej będziemy się starali pokrótce zakreślić najważniejsze cechy dla każdego z nich. W analizie skoncentrujemy się przede wszystkim na sytuacji w regionie – w byłych woj. gorzowskim i zielonogórskim. 

 

I.

II.

III.

IV.

Razem

Okres

06.04.-10.05.

11.05.-04.06

05.06.-18.06.

19.06.-05.07.

liczba dni

35

25

14

17

91

liczba numerów

29

20

12

15

76

materiały dot. wyborów

148

207

67

78

500

średnio na jeden numer

5,1

10,4

5,6

5,2

x