Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Zachodni ośrodek badańZachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych jest fundacją z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Naszymi podstawowymi celami są:

  • rozwój regionu poprzez prowadzenie badań społecznych i ekonomicznych, a także popularyzację oraz implementację ich wyników;
  • diagnozowanie istniejących problemów społecznych;
  • wspieranie rozwoju naukowego w regionie;
  • wspieranie budowy społeczeństwa wiedzy.

Statut fundacji