Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Oferta

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych oferuje badania metodami ilościowymi i jakościowymi, w tym między innymi:

  • badania ilościową metodą wywiadów bezpośrednich,
  • badania ilościowe CATI,
  • terenowe badania dotyczące konfliktów społecznych (budowa tzw. Społecznej Mapy Konfliktów),
  • badania jakościowe (wywiady pogłębione, analizy treści itd.),
  • wszelkie analizy społeczne i ekonomiczne,
  • organizacja konsultacji społecznych,
  • doradztwo,
  • szkolenia.