Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie

Od około 15-20 lat migranci romscy pochodzenia rumuńskiego mieszkają na terenie polskich miast. Nie mają swojego głosu, są niewidoczną, oficjalnie nieuznaną mniejszością. Oddanie równoprawnego głosu Romom jest pierwszym krokiem do uzyskania wiedzy i zrozumienia ich położenia oraz do wyeliminowania działań dyskryminujących, biorących się ze stereotypów i małej wiedzy decydentów na temat przyczyn i charakteru migracji mniejszości romskiej, jej statusu ekonomicznego i instytucjonalnych barier, na jakie natrafia.

Projekt ma na celu zwalczanie dyskryminacji Romów pochodzenia rumuńskiego. Uczestnikami i zarazem odbiorcami projektu są Romowie. Projekt realizowany będzie na terenach koczowisk w Polsce. ZOBSiE przeprowadzi m.in. badania interwencyjne mające na celu diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, systemowego wykluczenia i barier w korzystaniu z podstawowych praw przez Romów. Prowadzone będą warsztaty z liderami społeczności przygotowujące do prezentowania wyników badań i pełnienia roli rzecznika. Współpraca ta ma za zadanie umożliwić Romom zabranie głosu w debacie publicznej.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzonego przez Fundację im. St. Batorego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Raport z badań (PDF)

Film (wywiady)

 

loga