Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Zakaz działalności ferm zwierząt futerkowych i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne

okadka furta 2Niniejszy raport dotyczy obecnej sytuacji w obszarze hodowli zwierząt futerkowych na świecie i w Polsce. Wcześniej podobny raport Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych wydał na początku 2018 r. W ostatnich latach przynajmniej trzykrotnie podejmowano inicjatywy legislacyjne, których celem była likwidacja hodowli zwierząt na futra w Polsce – wszystkie nieudane. Analiza danych od 2004 r. pozwala stwierdzić, iż obecnie mamy do czynienia z kryzysem w branży, który znacząco wpływa na jej sytuację w kraju. Nastąpił znaczący spadek zarówno liczby sprzedanych skór futerkowych, jak i wpływów z tytułu polskiego eksportu tego asortymentu. Zmniejszyła się także znacząco liczba ferm. Wpływ branży na sytuację społeczno-gospodarczą kraju (który nigdy nie był tak duży, jak sugerowały niektóre opracowania) znacząco zmalał. Jednocześnie zdecydowana większość polskiej opinii publicznej od kilku lat domaga się wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futra. W Europie kolejne państwa zabraniają funkcjonowania tego typu ferm, nie zawsze łącząc to z wypłatami odszkodowań dla hodowców.

POBIERZ RAPORT