Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Opinie na temat problemów związanych z pandemią COVID-19. Raport z sondażu internetowego

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w dniu 04 marca 2020 r. w województwie lubuskim, w szpitalu w Zielonej Górze. Od 14 marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca – stan epidemii. Wraz z upływem czasu, mimo stosunkowo dużego wzrostu zakażeń SARS-CoV-2, w tym w okresie prowadzenia naszych badań, możemy zaobserwować zmniejszenie lęku Polaków przed zarażeniem. Według badań CBOS-u w kwietniu b.r. ponad dwie trzecie internautów (69%) obawiało się zarażenia koronawirusem, podczas gdy w naszych badaniach takie obawy wyraziła niewiele ponad połowa badanych– 54%. Poczucie zagrożenia natomiast zadeklarowało – 39% respondentów. Ponad połowa (52%) badanych obawia się, że pandemia ponownie wybuchnie jesienią.

Niezależnie od tego, że większość badanych ogólnie źle oceniła działania rządu związane z pandemią – 72%, to w odniesieniu do problemów bardziej szczegółowych zdecydowanie jednoznacznie negatywna ocena dotyczyła tylko zakazu wstępu do lasu. W pozostałych przypadkach oceny były już bardziej zróżnicowane. Najczęściej pozytywnie oceniane było zamknięcie placówek kultury oraz szkół i przedszkoli.

Blisko połowa (49%) badanych uznała, że szczepionka nie rozwiąże problemu zakażeń koronawirusem, a niemal dwukrotnie mniej (29%) – było odmiennego zdania. Zdecydowana większość respondentów uważa, że pandemia jest wykorzystywana do celów politycznych (88% badanych) i spowoduje katastrofalne skutki dla gospodarki (84% badanych).

POBIERZ RAPORT