Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

XXX rocznica transformacji. Społeczne i polityczne zaangażowanie parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego

W trzydziestą rocznicę przemian demokratycznych w Polsce zwróciliśmy się do parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP), uczestników tamtych wydarzeń, z prośbą o udział w badaniach ankietowych. Obywatelski Klub Parlamentarny skupiał na początku swojej działalności 161 posłów i 99 senatorów, a w całym okresie jego działalności było 263 członków (161 posłów i 102 senatorów), co wynikało z wygranych wyborów przez kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, po wygaśnięciu trzech mandatów senatorskich.1 Na dzień zakończenia prowadzonych przez nas badań żyło 161 byłych parlamentarzystów OKP2, a w badaniach wzięło udział 69 z nich.

Parlamentarzystów OKP wyróżniała aktywność społeczna zarówno przed rozpoczęciem pracy w parlamencie, jak i po jej zakończeniu. Zdecydowana większość z nich w latach 80. była związana z Solidarnością, a wielu włączyło się w działalność opozycji demokratycznej przed jej powstaniem. Najstarsi, dorastający w okresie II wojny światowej, byli członkami Szarych Szeregów, Armii Krajowej i uczestnikami Powstania Warszawskiego. Parlamentarzyści OKP włączali się w różne formy aktywności społecznej również po 1989 r., w tym w działalność związkową, naukową czy też na rzecz samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Wydaje się, że podobnego zaangażowania w sprawy społeczne oczekiwali od innych. Tymczasem stosunkowo niski stopień aktywności społecznej Polaków, potwierdzany licznymi badaniami, oddala nas od idei społeczeństwa obywatelskiego, podzielanej przez parlamentarzystów OKP. Stąd znacząca większość (ponad dwie trzecie) naszych respondentów uważa, że Polacy niechętnie angażują się w sprawy obywatelskie.

Parlamentarzyści OKP po zakończeniu kadencji wykazywali również dużą aktywność polityczną, włączając się w działalność partii politycznych, kandydując i obejmując funkcje parlamentarzystów. Z tego grona wywodziło się 3 premierów, 2 wicepremierów, wielu ministrów i wiceministrów, kilku marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, a także europarlamentarzystów.

Parlamentarzyści OKP, w zdecydowanej większości, pozytywnie oceniają zmiany, jakie dokonały się po 1989 r. w Polsce, w tym uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej.

POBIERZ CAŁY RAPORT