Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Mieszkańcy wobec ferm zwierząt futerkowych. Raport z badań w gminach: Czerniejewo, Koźmin Wielkopolski, Nowogard

Obecnie w Polsce toczy się dyskusja nad całkowitym ustawowym zakazem hodowli zwierząt na futra. Głos lokalnych wspólnot jest w tej sprawie jednym z istotniejszych. Zadaliśmy sobie pytanie, czy i w jakim stopniu mieszkańcy wybranych gmin, na których terenie funkcjonuje większa liczba ferm zwierząt futerkowych, opowiadają się za albo przeciwko zakładom tego typu. Zastanawiamy się też, od czego może zależeć poparcie lub sprzeciw wobec proponowanych zmian legislacyjnych.

W tym celu przeprowadziliśmy badania ankietowe metodą bezpośrednią w trzech gminach województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, gdzie liczba ferm zwierząt futerkowych jest szczególnie duża: w Czerniejewie, Koźminie Wielkopolskim i Nowogardzie. Sondaż miał charakter reprezentatywny dla każdej z wymienionych jednostek samorządu terytorialnego. Niniejszy raport stanowi podsumowanie tych badań.

POBIERZ CAŁY RAPORT

raport fermy 2 okadka