Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

A+ R A-

Ocena sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych

Roczne obroty w światowym przemyśle futrzarskim szacowane są w cenach detalicznych na ok. 30–40 mld USD. Polska (po Chinach i Danii) stała się w ostatnich kilku latach trzecim co do wielkości producentem skórek futrzarskich na świecie. Równolegle przygotowywane są regulacje prawne, które mają na celu wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w naszym kraju.

POBIERZ CAŁY RAPORT

okadka fermy